Del 12 al 16 de juny

Documentació per a la formalització de la matrícula:

  • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes. Si no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic.
  • Tres fotografies mida carnet.
  • Dades per a la domiciliació bancària.
  • Informe pedagògic del 3r trimestre (alumnes Ed. Infantil) i informe de qualificacions del 2n i 3r trimestre (alumnes de Ed. Primària i 1r d'ESO).